Kontaktné informácie

Fa STOMBO NITRA, s.r.o
Hlohovská 5
Lužianky
951 41
Slovenská republika

IČO: 36 532 894
DIČ: SK2020152145
IČ DPH: SK2020152145

IČO
IČ DPH
Sme držiteľom Licencie na prevádzkovanie technickej služby č. PT 002198.

Kontaktný formulár na nezáväznú ponuku: